Torben Jerlach om økonomien i Sundhedsplatformen

  • 4.8.2019

Til sundhedsminister Magnus Heunicke

Kære Magnus Heunicke

Allerførst her fra en Næstved-borger et noget forsinket tillykke med dit flotte valgresultat og den velfortjente ministerpost samt også et velkommen tilbage fra ferie.

Jeg håber du har haft lejlighed til at puste ud sammen med familien i løbet af sommerferien og møder med friske kræfter. For det bliver der i den grad brug for.

Der er ikke blot et forståelsespapir fra regeringsforhandlingerne, der skal udmøntes med skyldig hensyntagen til socialdemokratiets eget sundhedsudspil og vel også behovet for at tilføre denne sektor tilstrækkelig midler.

For inde i sygehusvæsenet i Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger der en tikkende bombe, nemlig Sundhedsplatformen. Jeg ved fra mailkorrespondance i oktober/november 2018 med dig som folketingsmedlem, at du fra starten har været undrende over for den sundhedsplatform, herunder hvorfor der i Danmark skal være to forskellige udbydere. Og du har givet mig ret i, at det er som om selve ansvaret altid er flyttet rundt.

Du tilkendegav dengang i efteråret 2018, at du helt principielt har den holdning, at man altid som politiker skal være klar til at kaste lys over ting og få dem ryddet op. Uanset partifarver på de ansvarlige. Ellers skal man ikke være i politik længere. Så derfor mente du også, at man skal til bunds i den sag. Og hvis Sundhedsplatformen er en større del af problemet end en del af løsningen, så skal det undersøges, hvilke muligheder der er for at sadle om. Det var jo – som du skrev dengang – ikke din beslutning, men du tilkendegav at ville arbejde videre med spørgsmålet på de indre linier.

Nu er situationen den, at du har ministeransvaret og dermed også muligheden for at få ryddet op i denne sag. Og det kan kun gå for langsomt.

Sundhedsplatformen virker stadig ikke tilfredsstillende, er bøvlet at bruge for sygehuspersonalet og en tidsrøver, som laver grove fejl. Sundhedsplatformen betyder bl.a. i sig selv, at der ikke kan behandles lige så mange patienter som før, at der bruges forholdsmæssigt langt flere IT-medarbejdere i de to regioner til at holde Sundhedsplatformen i luften end der bruges i de øvrige regioner, og at selve driften ifølge oplysninger i bl.a. medierne er 5 gange så dyr som med det vestdanske system.

Sundhedsplatformen dræner sygehusvæsenet for penge og personale til at tage sig af patienterne og er ved at tage pusten fra de mange medarbejdere, der nidkært øst for Storebælt dag efter dag kæmper med Sundhedsplatformen, så patienterne ikke kommer til at mærke alt for meget.

Jeg ved, at der allerede er en del personer, der efter din ministerudnævnelse har henvendt sig til dig om Sundhedsplatformen bl.a. i mails, og der har allerede også været artikler i medierne og åbne breve fra borgere, ligesom det har været tilfældet i de seneste 3-4 år.

Sundhedsplatformen har i alle årene været en rigtig møgsag. Det er ikke længere tilstrækkeligt at sige, at man lige må se tiden an. Kritikken vil fortsætte, for problemerne og utilfredsheden med Sundhedsplatformen vil ikke forsvinde. Problemerne løses ikke med tiden, for de skyldes den grundlæggende opbygning af Sundhedsplatformen, som ikke er velegnet til danske forhold.

Der er ingen grund til at klamre sig til Sundhedsplatformen, men al mulig grund til at skrotte den hurtigst muligt og erstatte den med et velfungerende system, der passer til danske forhold. Det vil oven i købet være en god forretning på den lidt længere bane. Findes der et alternativ? Svaret er et stort ja, for de tre vestdanske regioner vil inden længe anvende det samme system MidtEPJ, som er let og intuitivt at anvende, ikke kræver omfattende undervisning, er effektivt og styrker patientsikkerheden. Køb af et nyt system vil være meget hurtigt tjent hjem alene på driftbesparelsen. Så det vil være helt uansvarligt, hvis man ikke fra centralt hold nu tager spørgsmålet om Sundhedsplatformen op, for det er åbenbart ikke en opgave regionerne selv kan magte.

Jeg håber derfor, at du snarest vil iværksætte et arbejde forankret udenfor regionernes regi, f.eks. i en særlig ekspertgruppe, med henblik på, at der udarbejdes en afviklingsplan for Sundhedsplatformen, således at den hurtigst muligt kan erstattes af et nyt og bedre IT-system, som er intuitivt og nemt at bruge og kan understøtte den kliniske funktion. I den forbindelse bør muligheden for at overgå til at bruge det vestdanske system MidtEPJ vurderes, idet dette system er let og intuitivt at anvende, ikke kræver omfattende undervisning, er effektivt og styrker patientsikkerheden.

Så kan det blive lettere at være patient, blive lettere at være sundhedspersonale og gøre det lettere at optimere kvaliteten og effektiviteten på hospitalerne, som faktisk var de tre ting, som man søgte at opnå med Sundhedsplatformen, men som den overhovedet ikke nu på fjerde år har kunnet levere.  Det ville også være i overensstemmelse med Socialdemokratiets sundhedsudspil, hvor man vil sætte mennesker før systemet. Lige nu er det omvendte tilfældet i Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

Jeg håber, at du har mod på at gå igang med opgaven og dermed sætter en helt nødvendig ny retning, så der ikke fortsat skal spildes sundhedskroner i de to østlige regioner, og det ikke fortsat dér skal gå udover patienter og personale.

Med venlig hilsen

Torben Jerlach 

PS! Dit ministerium vil kunne forsyne dig med det meget stort antal artikler, notater, læserbreve, besvarelse af folkeringsspørgsmål, som er fremkommet i de seneste år, der på forskellig vis belyser problemerne med Sundhedsplatformen.