Etablering af ét nationalt system til registrering af patientjournal(EPJ)

http://Borgerforslag.dk