Etablering af ét fælles system til registrering af patientjournal

http://Borgerforslag.dk