August 2019

– 24.8.2019 Lolland-Falsters Folketidende

Fhv. kontorchef, cand. polit. Torben Jerlach

Skjoldborgsvænge 1A Næstved

Kære regionsformand Heino Knudsen (S)

Du har om Sundhedsplatformen forleden udtalt, at din »tålmodighed er tyndslidt…! Implementeringen har været katastrofal! Men ekspertgruppen nedsat af Region H konkluderer, at der ikke er noget, der tyder på, at systemet ikke kan komme til at virke samt at vi med Sundhedsplatformen kan bringes i den digitale Superliga. Det er det vi skal! Vi skal have mere fart på arbejdet med forbedringer for medarbejderne. Hurtigt!«

Jeg er ganske enkelt helt uenig med dig i din vurdering, ligesom jeg er uenig i ekspertgruppens vurdering, at systemet blot skal »fikses« – hvilket jo har været forsøgt i mere end tre år.

Det siges godt nok, at tro kan flytte bjerge. Men gælder det også, når det drejer sig om Sundhedsplatformen? Indtil videre er der intet, der tyder på det, selvom der gennem de seneste år nok er opsendt mange bønner til de højere magter og brugt mange kræfter på udbedring.

Der vil være ekstraomkostninger af ukendt størrelse forbundet med at »fikse« systemet. De vil kun kunne skaffes ved at skære yderligere ned på personalet i Region Hovedstaden og Sjælland til skade for behandlingen af patienterne samtidig med, at man ville stå med et system, der er mange gange dyrere i årlige driftsomkostninger, end det er tilfældet i de tre regioner vest for Storebælt.

Sundhedsplatformen fremstår i dag som et digitaliseringsprojekt iværksat for digitaliseringens egen skyld og som et projekt, der er løbet af sporet i jagten på et potentiale for et eller andet helt fantastisk, der nok aldrig vil indtræffe, men hvor patienter og sundhedspersonale er blevet taget som gidsler i en uønsket virkelighed. Man ville simpelt hen for meget.

Ingen dårlig idé
Nu er det jo ikke sådan, at digitalisering af patientjournaler er en dårlig idé – tværtimod. De tre øvrige regioner vest for Storebælt har alle elektroniske patientjournaler, som ikke kræver omfattende uddannelse som Sundhedsplatformen, men er lette og intuitive at anvende, er effektive, styrker patientsikkerheden og understøtter den kliniske funktion. Og kan de bruges på sygehuse på Fyn og i Jylland, er de selvfølgelig også anvendelige på Sjælland. Jeg har set nævnt eksempler på. at læger, som flytter til Vestdanmark fra Sjælland, er fuldt kørende i systemet, så snart de har fået deres log-in kode.

Der er altså en anden farbar vej for Region Hovedstaden og Region Sjælland end blot at fortsætte med år efter år at bruge penge på at lappe på Sundhedsplatformen. Dertil vil nogle nok sige: Men sætter man så ikke de penge over styr, som hidtil er brugt på systemet?

Nogle gange kan det betale sig at stoppe, mens legen er god, især hvis det, man kan få, er et system, der er væsentligt billigere i årlig drift og så oven i købet fungerer efter hensigten. Den mulighed er der. Den mulighed bør forfølges. Det vil oven i købet være en god forretning set allerede over en kortere årrække.

Det bliver mere og mere klart, at Sundhedsplatformen er en større del af problemet end en del af løsningen, og at der samtidig er gode muligheder for at sadle om. Det er nu på høje tid at finde ud af, hvad der skal til for, at sygehusene i Region Hovedstaden og Sjælland kan overgå til at anvende de systemer, der benyttes i en af de øvrige tre regioner.

Den ny sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har i en skriftlig kommentar til en henvendelse fra nogle overlæger på Sjællands Universitetshospital, Roskilde, i Ugeskrift for Læger den 19. august placeret ansvaret for at få Sundhedsplatformen til at fungere på skuldrene af dig og din kollega som regionsformand i Region Hovedstaden. Jeg vil opfordre til, at I sammen snarest tager jer en snak på tomandshånd for at sætte en helt ny retning, så der ikke fortsat skal spildes sundhedskroner i de to østlige regioner.

Ekstra ressourcer
Det vil kræve ekstra ressourcer, uanset om Sundhedsplatformen skal holdes kunstigt i live i en årrække, eller den skal afvikles og hurtigt erstattes med en god velafprøvet jysk løsning, som på sigt vil være den økonomisk mest fordelagtige løsning, og som også vil være til gavn for patienter og personale. De midler kan kun tilvejebringes ved at tage dem fra patientbehandlingen, hvis der ikke i en overgangsperiode tilføres de to regioner ekstra bevillinger fra staten.

Smid håndklædet i ringen og anmod om, at spørgsmålet om finansieringen af Sundhedsplatformens afvikling tages op i de årlige forhandlinger mellem regeringen og Danske Regioner om de næste års budgetter for regionerne, som netop starter i indeværende uge og forventes afsluttes en gang i løbet af september.