Pressemed. fra foreningen

 

– 26.8.2018

Denne pressemeddelse blev sendt til 42 mediers redaktioner emailadresse her til morgen; det er vores første forsøg udi den genre så vi modtager MEGET gerne kritik. Det kan kun gå fremad!:

PRESSEMEDDELSE:
Foreningen ‘Sundhedsplatformen? Nej tak!’ blev stiftet i søndags af ildsjæle fra alle faggrupper og patientgrupper!

 

Foreningen ‘Sundhedsplatformen? Nej tak!’
blev i søndags en realitet
efter en stiftende generalforsamling
med 20 deltagere og ildsjæle fra alle faggrupper og patientgrupper.

Det er historisk, at så mange grupper samarbejder godt på tværs af faggrænser og patient/behandler skel med et formål:

At få stoppet Danmarkshistoriens største og værste it-skandale – Sundhedsplatformen.

Vi mener faktisk, at det er en borgerpligt at stoppe Sundhedsplatformen. Noget som er klart formuleret i foreningens 6 siders vedtægter. Vi vil gøre det til en folkebevægelse, som vil blive så voldsom, at regionsrådspolitikerne eller Christiansborg politikerne træder i karakter og sluger den svinedyre kamel Sundhedsplatformen. Og i stedet sørger for vi i hele Danmark får ét smidigt, effektivt og moderne it-system (som de nu har/får i Vestdanmark; danske Systematics MidtEPJ), som kommer patienterne og sundhedspersonalet i hele Danmark til gavn. Foreningen mener vi (og hele Danmark) kan ikke være andet bekendt overfor patienterne i Østdanmark.

På mødet var der en klar fælles målsætning og opløftende aktiv stemning. Det var således nemt at få valgt en bestyrelse: Formand; psykiater, overlæge Sten Oyre. Næstformand; psykolog Flemming Bang Rasmussen. Kasserer; sygeplejerske Marianne Mac Manus. Medlemmer; lektor emeritus, dr. med. Marek Traiman & kronisk kræft patient Alice Bergstein. 2 Suppleanter; Michael Dehn & Dorthe Klausen, Sygeplejersker.

Tilsvarende blev der nemt vedtaget seks taskforcegrupper med rigeligt af ildsjæle i hver gruppe: hjemmeside (4), Kreativ grafik/flyers/happenings (6), demonstrationer (3), penge (4), skrevne medier/presse (4) og hvidbog (2). En fantastisk opbakning, som formanden stadigvæk ikke kan få armene ned over!

Foreningen og folkebevægelsen udspringer af Facebook-gruppen ‘Sundhedsplatformen? NEJ TAK!’, som nu har 5.000+ medlemmer. Den blev stiftet for 11 måneder siden af den nu nyvalgte formand. Det er den nyvalgte næstformand, som har stillet borgerforslaget ‘Etablering af ét nationalt system til elektronisk patientjournal (EPJ).’, som i skrivende stund har 10500 underskrifter. Et borgerforslag, som vores forening vil prioritere og sørge for ender i folketinget. Der er heldigvis allerede flere partier, som har tilkendegivet støtte til borgerforslaget.

Regionrådspolitikerne, som har magten i Østdanmarks regionsrådene, er desværre ret faktaresistente og vælger at lytte til deres administration fremfor et overvældende flertal af brugerne af Sundhedsplatformen. (Noget de to regionsformænd har demonstreret så sent som d.d. i debatoplæg i Politiken; “Vi tror stadig på Sundhedsplatformen som løsningen til fremtidens sundhedsvæsen” ). Den administration, som rigsrevision for nyligt fandt yderst kritisabel og amatøragtig. Foreningen er helt enige med rigsrevisionen og finder det faktisk skandaløst, at der ikke rullede hoveder på en så kritisk rigsrevision af Region Hovedstaden. Vi har via små Facebook stikprøver ikke anonymt i de største respektive faggrupper undersøgt hvor mange af de forskellige faggrupper som støtter vores forening. 84% læger, 83% lægesekretærer og 72% sygeplejersker synes vi skal afskaffe Sundhedsplatformen nu 2,5 år efter den er indført!

Vi har ikke undersøgt hvor mange journalister, som har forstået Sundhedsplatformen er og bliver Danmarkshistoriens værste og største it-skandale, men vi i foreningen er overbevist om specielt journalister som bor i Østdanmark ønsker vi får held og lykke med vores foretagende! Tilsvarende er vi rigtig glade for Christiansborg ligger i Østdanmark!

I håb om I Journalister vil fortælle om vores vigtige nystiftede forening ‘Sundhedsplatformen? Nej tak!’

En historisk folkebevægelse skabt på tværs af alle sundhedsvæsenets faggrupper og patientgrupper.

På forhånd tak for hjælpen.

Formand Sten Oyre tlf. 26295677

Næstformand Flemming Bang Rasmussen tlf. 26641110

Foreningen ‘Sundhedsplatformen? Nej tak!’

Foreningens email, hvor man også melder sig til foreningen: sundhedsplatformen.nej.tak@gmail.com

 

– 3.10.2018

Pressemeddelelse, 3-10

 

– 20.10.2018

Foreningen ”Sundhedsplatformen – Nej tak” kæmper nu med tungere kalibrerede våben.

Vi har nu med hjælp fra velvillige tegnere, trykkeri og frivillige uddelere fået fremstillet 60.000 flyers, som over den næste tid vil blive uddelt på gader og stræder, på sygehuse og hvor vi ellers kommer frem, for at gøre opmærksom på den mest skadelige IT-katastrofe Danmark til dato har oplevet.

Hvordan Sundhedsplatformen tiltvinger sig behandlernes opmærksomhed – og dermed fjerner fokus fra patienterne. Hesten sættes foran vognen, så at sige.

30/10, 2018 har vi fået foretræde for Sundheds- og Ældreudvalget, for at de med egne ord kan høre den sandhed, som de ansvarlige Regioner ikke ønsker at fortælle.

En sandhed som vi nøgternt og grundigt har beskrevet i vores ”problemkatalog” hvor vi med offentligt tilgængelige kilder og ”vidneudsagn” fortæller om, hvordan Sundhedsplatformen fører til fejlmedicinering, til nedsat effektivitet og til ”IT i centrum” – og ikke ”Patienten i centrum”.

Vi er samme personkreds som har stillet Borgerforslaget om kun et EPJ-system i Danmark
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01508 med flere end 11.000 støtter.

Yderligere oplysninger fås hos Formand, Overlæge Sten Oyre 26 29 56 77

Eller Næstformand, psykolog Flemming Rasmussen, 2664 1110.

Vedhæftet

Flyers, for- og bagside

Billede med Formanden

Problemkataloget

Foreningens logo.